Pengaruh Oleh Rakan? Tengoklah Sendiri...

.
 Remaja masa kini semakin terbuka dengan terikut dengan adagen dalam filem yang ditontoni oleh mereka.           Namun kesemua maksiat ini patu dibanteras dan dielakkn agar tidak berleluasa pada masa yang akan datang.

           Adakah ini sudah menjadi tren masa kini?

Lihat foto seterusnya di sini...

0 Response to "Pengaruh Oleh Rakan? Tengoklah Sendiri..."

Post a Comment